Home

Welkom op de website "Parallel solo ouderschap"!

Deze website heeft als doel om zowel ouders als verwijzers, die geconfronteerd worden met een moeilijke, complexe en/of (hoog)conflictueuze scheiding èn die meer willen weten over de visie en methodiek van Parallel Solo Ouderschap (PSO) wegwijs te maken. Ik hoop met deze website een klein steentje bij te dragen om steun te bieden en handvatten te geven, wanneer de storm van conflict na een scheiding te hard woedt in een gezin, in een gespreksruimte of in een therapiekamer.

Parallel Solo Ouderschap (PSO) is een manier om je als ouder, tijdens en na een moeilijke scheiding, staande te houden, wanneer het conflict niet gaat liggen. Het is tevens een manier om als ouder weer grond onder je voeten te krijgen, wanneer de andere ouder blijft uitdagen of provoceren (om welke reden dan ook). Het is een manier die je helpt om je focus te houden op je kind en wat je kind van je nodig heeft, wetende dat je kind in een zeer specifieke context van 2 gezinnen opgroeit. Tenslotte biedt PSO een helder kader om zelf te communiceren met de andere ouder (wat, wie en hoe) op een geweldloze manier. Parallel Solo Ouderschap kan je als ouder weer hoop bieden.

In de loop der jaren heb ik zelf als psycholoog, psychotherapeut en als trainer heel veel boeiende mensen (zowel cliënten als collega's) leren kennen en ben ik in contact gekomen met een waaier aan interessante therapeutische ideeën, visies, methodes en technieken. Stuk voor stuk hebben deze ontmoetingen me gevormd, geïnspireerd, uitgedaagd en geprikkeld. Stuk voor stuk hebben ze bijgedragen tot het verfijnen en uitdiepen van de methodiek en visie van Parallel Solo Ouderschap. Ik ontwikkelde als het ware één recept om te gebruiken in een contact van een complexe (hoog)conflictscheidingen en gebruikte hiervoor ingrediënten uit verschillende hoeken en kreeg steun van verschillende mensen. Het samenbrengen van deze verschillende ingrediënten op deze unieke manier vormt basis van de visie en de methodiek Parallel Solo Ouderschap, zoals deze hier wordt beschreven.

Ik ben ervan overtuigd dat elke therapievorm, elke methodiek en elk theoretisch model dat in de hulpverlening wordt gehanteerd een essentiële waarheid in zich draagt. Met deze website wil ik op geen enkele manier een waarde-oordeel vellen over andere visies, noch over andere methodes of technieken, die momenteel in Vlaanderen en Nederland ingezet worden in de hulpverlening aan ouders in een moeilijke scheiding. De veelheid aan deze verschillende methodieken en tools is vooral een rijkdom, zodat we nog meer mensen kwalitatief te kunnen ondersteunen op maat van hun vraag en hun nood.

Het doel van deze website is vooral een helder beeld te geven op dit specifieke aanbod in de hulpverlening aan ouders en jongeren in een complexe (hoog)conflictscheiding, een deel dat momenteel nog weinig gekend is bij verwijzers en bij ouders, waardoor iedereen het een beetje naar eigen goeddunken invult. Het is een aanbod dat naar mijn mening een meerwaarde kan betekenen voor ouders èn voor professionals in het werken met deze complexe contexten, vooral wanneer het wordt ingezet in de juiste fase van conflict en door een getrainde en opgeleide hulpverlener.

Echter "There will be no miracles!". Ook PSO is geen "one fits all" solution. Het blijven erg complexe en zeer kwetsbare begeleiding die maatwerk vereisen en een professionele aanpak. Na bijna 20 jaar in het werkveld te staan als klinisch psycholoog en psychotherapeut is het me steeds meer duidelijk geworden dat het therapeutisch en ondersteunend werken met ouders in een complexe en/of (hoog)conflictueuze scheiding, niet enkel neerkomt op het kunnen toepassen en integreren van verschillende theorieën, methodieken en denkwijzen, maar vooral op het zich eigen maken van een stevige visie en basishouding. De visie en filosofie van het geweldloos verzet, de non-demonische zienswijze en grondhouding zijn fundamenteel voor het toepassen van Parallel Solo Ouderschap

Door het aanbieden van opleiding, training, supervisie en het geven van workshops wil ik collega’s deelgenoot maken van wat ik heb geleerd uit al mijn ontmoetingen en ervaringen. In de hoop te inspireren....Maar zeker ook in de hoop dat er meer begrip en steun komt voor ouders en kinderen in een complexe en/of (hoog)conflictscheiding èn dat het hulpaanbod toegankelijker wordt voor ouders en kinderen die vast zijn gelopen in het conflict of in hun eigen emoties en voor hun verwijzers.

Wil je meer informatie over PSO, rechtstreeks van de oorspronkelijke grondlegger van het gedachtengoed ? Lieve Cottyn beschreef haar visie op solo en parallel ouderschap kan je het boek ‘Complexe scheiding. Uit de maalstroom van conflict.’ raadplegen. Het boek is in september 2021 verschenen en te verkrijgen bij de Interactie Academie (www.interactie- academie.be))

Vanessa Maes

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Wat is Parallel Solo Ouderschap?

Lees meer

Opleiding en supervisie

Lees meer

Contacteer ons

Lees meer
"It's easy to judge. It's more difficult to understand. Understanding requires patience and compassion and a willingness to believe that good hearts sometimes choose poor methods. Through judging we separate. Through understanding we grow " - Doc Zantamata-