6 pijlers van PSO

Parallel solo ouderschap ( PSO) werd als methodiek voor individuele oudertherapie ontwikkeld, is gebaseerd op een stevige niet- demonische grondhouding en zienswijze ( Aaron en Omer, 2021) binnen een welzijnscontext.

De methodiek stoelt op 6 pijlers:

  • Werken aan de eigen kwetsuren (als persoon, als ex partner, als ouder)
  • Verstevigen van de eigen ouderrol: staan voor de eigen ouderrol obv de eigen waarden met het kind in beeld
  • Parallel ouder zijn: naast elkaar en verdragen van verschil
  • Erkennen van het kind als actieve actor in het systeem
  • Communiceren vanuit geweldloos verzet
  • Steunpilaren onder het ouderschap
6 pijlers van PSO