What's in a name?

Momenteel vullen vele organisaties en hulpverleners de methodiek en de visie van Parallel Solo Ouderschap (PSO) verschillend in. Het aanbod is erg gevarieerd en soms zelfs versnipperd en ook verschillende benamingen worden door elkaar gebruikt.

Via deze website willen we verduidelijken wat Parallel Solo Ouderschap (PSO) is, in de betekenis zoals het werd ontwikkeld en beschreven in het boek "Blijven staan ondanks de storm" en waarvan de oorsprong ligt in de systemische visie van Lieve Cottyn op parallel ouderschap na scheiding (Cottyn, 2021):

Waarom is het belangrijk om stil te staan bij de naam? Omdat de naam de visie onderschrijft.

In Parallel Solo ouderschap (PSO) zijn beide ankers fundamenteel:

- "Parallel" verwijst naar het ouder zijn naast een andere ouder. Het is geen vorm van ouderschap waarbij ouders onafhankelijk van elkaar ouder zijn. Het is vorm van ouderschap in een context van een scheiding waarbij een ouder het eigenouderschap vorm geeft vanuit de eigen waarden en normen en opvoedingsprincipes NAAST de andere ouder. De ouder houdt de ogen gericht op het kind en houdt er rekening mee dat hoewel je als ouder de andere ouder kan loslaten een kind steeds kind is van beide ouders. Beslissingen die je neemt en keuzes die de ouder maakt zullen dus steeds getoetst moeten worden aan het gegeven dat een kind, in een context van scheiding in 2 contexten opgroeit. Parallel verwijst dus naar de muur die gezet wordt tussen ouders en de blik van de ouder die niet langer gericht is op de andere ouder maar wel op het kind dat in een zeer specifieke context opgroeit.

- "Solo" verwijst naar de individuele eigen verantwoordelijkheid van elke ouder om in deze situaties na te denken over de eigen communicatie en beslissingen en ervoor in te staan dat deze beslissingen genomen worden met het oog op wat het kind van die ouder nodig heeft in die specifieke opvoedingscontext. Dit betekent dat de ouder de individuele verantwoordelijkheid draagt om te kunnen blijven staan op de eigen grond, voeling te hebben met de eigen opvoedingsprincipes en waarden, maar ook om in die mate voor zichzelf te zorgen dat hij.zij niet geleid wordt door de eigen kwetsuren en littekens. Ook wanneer de andere ouder blijft uitdagen of wanneer de context onrechtvaardig aanvoelt, staat parallel solo ouderschap voor het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid in hoe met hierop reageert en mee omgaat. Solo verwijst naar de eigen grond en de eigen relatie met het kind, die ook een relatie heeft met de andere ouder.

What's in a name?
What's in a name?